menu_top

Category : Bệnh xã hội

Nearly 7 years ago

Bệnh lây qua đường tình dục

Bệnh lây qua đường tình dục (STDs) là một trong những căn bệnh nguy hiểm với khoảng 20 bệnh, nhưng nhiều người vẫn còn

Nearly 7 years ago

Bệnh lậu ở nam giới là gì ?

Bệnh lậu ở nam do 1 loại vi khuẩn lậu gây nên, bệnh có 3 giai đoạn đó là bệnh lậu, bệnh lậu kháng