menu_top

Category : Tin thời sự

Virut zika gây bệnh từ muỗi
Nearly 4 years ago

Phát hiện 2 người nhiễm Zika ở Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh

Đã chính thức phát hiện 2 người nhiễm Zika, một người tại Khánh Hòa và 1 người tại Tp Hồ Chí Minh. Bệnh này