menu_top

Category : Uncategorized

no image posts
Nearly 4 years ago

Cuộc sống là để yêu

Ralph Waldo Emerson: “Cuộc sống là một hành trình, không phải là mục đích đến.” Có nhiều người đợi đến lúc mình đạt được